Kampinschrijving 2020

Je hebt de weg gevonden naar de inschrijvingspagina voor kamp 2020!
Hieronder kan je alle gegevens ingeven! Kijk zeker nog goed voor je het formulier verstuurt!
Achteraf krijg je nog een mail met de bevestiging dat je kind is ingeschreven!

Voornaam kind:

Achternaam kind:

Groep:

Geboortedatum:

Mail ouders:


Adres 1:

Straat & nr.:

 


Woonplaats & Postcode:

 


Adres 2:

Straat & nr.:

 


Woonplaats & postcode:

 


Telefoonnummers:

Wie kunnen we bereiken als bovenstaande nummers niet bereikbaar zijn?

Naam:

Nr.:

Huisarts:

Naam:

Nr.:

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:

Resterend aantal tekens

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?

Ja?

Indien ja, wanneer was dit?

Uw kind lijdt aan:

  astma

  bedwateren

  epilepsie

  hartkwaal

  hooikoorts

  huidaandoening

  reuma

  slaapwandelen

  suikerziekte

  Allergie voor bepaalde voedingsmiddelen:

Resterend aantal tekens

  Allergie voor bepaalde geneesmiddelen:

Resterend aantal tekens

  Allergie voor bepaalde stoffen:

Resterend aantal tekens

  Andere:

Resterend aantal tekens

Wat moet de leiding zeker weten over bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties?

Resterend aantal tekens


Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet?

Ja? Namelijk:


Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?

Zoja, welke en hoe dikwijls?

Resterend aantal tekens


Kan uw kind zwemmen? Ja?

Is uw kind vlug moe? Ja?

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar/hun leeftijd?? Ja?


De leiding mag – behalve EHBO – niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kan je hen die toestemming geven zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten. Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan ons kind een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen*: (* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts/Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang)


Akkoord?


Andere inlichtingen:

Resterend aantal tekens


Deze inschrijving is een eerste stap naar het digitaliseren! Voor komende jaren willen we dit nog makkelijker maken! We willen het voor jullie mogelijk maken om volgend jaar dit ingevulde document te laden. Hier moet je dan enkel kleine aanpassingen in doen! Hiervoor v gen we toelating om de ingevulde gegevens veilig bij te houden tot volgend jaar! Wil je dit niet? Dan verwijderen we alle gegevens na het chirokamp.

Deze gegevens mogen bijgehouden worden voor inschrijvningen van de volgende jaren:


Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren. Bij een volgend weekend/kamp zal gevraagd worden om de gegevens opnieuw in te vullen. Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres, vanaf ketileeftijd bij voorkeur van de jongere zelf) worden doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door de leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om daar vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg.

Klik hier om de privacyverklaring te raadplegen.

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de privacyverklaring van Chiro Flurk Everberg.


Ik ga akkoord:


Het inschrijvingsprogramma is gloednieuw! Dat wil zeggen dat er soms nog een foutje in de code durft te zitten! Daarom vragen we als je na het klikken op onderstaande knop vreemde code verschijnt, deze te kopiëren en door te sturen naar jens.salu@hotmail.com. Jens checkt dan de inschrijving en verbetert de code waar nodig.